Product details
 • RICO EHG

  产品类别:防腐剂

  产品描述:Ethylhexylglycerin is an organic compound ingredient that is glyceryl ether, it is a kind of glycerin. INCI NAME: Ethylhexylglycerin

Exhibitor details
 • RICH CHEMICAL CO.,LTD.

  展位号:1H22

  展商类别:分销商,原料供应商,实验室及产品服务

  RICH CHEMICAL CO., LTD.成立于2004年。我们为大量客户提供各种化妆品的原料.在化妆品原材料分销领域我们拥有丰富的分销经验以及运营流程。丰富的经验和专有技术极大推动增强我们的内部研发和产品开发部门建设。如想获得更多的信息